Phim Siêu Nhiên mới cập nhật

Phim Siêu nhiên là những bộ phim có nội dung xoay quanh những sức mạnh siêu nhiên và không biết được lí do tại sao lại xuất hiện, thường thì những thứ sức mạnh này sẽ đi ngược lại các định luật của vật lý học.